【TAOYUAN 桃園】拉拉山花絮

0708 (87)

靜下心想想
永遠站在最靠近的距離關心著自己的朋友, 他們是何時存在的?
在什麼時侯成為你的知己? 蘊藏著什麼樣的回憶?
想到這些
會讓你覺得每一項都那麼寶貴
有種難以言喻的幸福感覺..

0708 (2)

0708 (24)

0708 (35)


0708 (38)


0708 (5)

0708 (39)


0708 (43)


0708 (49)


0708 (46)


0708 (52)


0708 (59)


0708 (78)


0708 (79)


0708 (8)


0708 (84)


0708 (16)

0708 (9)

0 意見:

張貼留言

+